Mon-Sat: 8.00-10.30, Sun: 8.00-4.00
проект dare

днк и археология на българия от античността до днес

Съвместен проект на Университета Харвард, Национален Институт по Археология с Музей - БАН и Асоциация Форум Наука

Уважаеми приятели! Вашата подкрепа прави това изследване възможно. Подкрепете ни сега! 

генетиката в помощ на историята!

Колаборативно изследване на Лабораторията по археогенетика в  Харвард ахеолозите от НАИМ (Национален Археологически Институт с Музей) към БАН, София

 Проектът ДАРЕ адресира въпроси, свързани с българската история и минало, които са останали отворени вече в продължение на два века, въпреки усилията на генерации български историци и археолози. 

А именно – произходът на прабългарите, произходът на южните славяни и връзката между съвременните българи и популациите, живели преди нас на Балканския полуостров.

Този проект започна през 2019-та г. като една инициатива на  Асоциация  Българска Наука и българските археолози от Националния институт по археология която имаше за резултат договор за сътрудничество между НАИМ и Лабораторията по генетични изследвания на д-р Дейвид Райх от Университета в Харвард. Като част от проекта,  лабораторията по археогенетика в Харвард ще секвенира и анализира 500 генетични образци от българското минало, събрани от костен материал от различни епохи и ще предостави възможността на българските археолози  да изяснят, подробно, изцяло и веднъж завинаги, ако подобно нещо е възможно, произхода на съвременните българи, на прабългарите, на славяните и връзката на съвременните българи с античните популации на Балканския полуостров чак до Бронзовата епоха.dare

Първи резултати

Археогенетика на България

Гените не предопределят националността и езика. Те ги следват. И ги следват доста стриктно, поне на Балканите. А в миналото са ги следвали още по-стриктно, защото генетичните дистанции между етносите са били по-големи - поради география и демография. Колкото по-назад, толкова по-стриктно. Примерно един европейски фермер е толкова различен от един ловец събирач през неолита, с който живее в рамките на 5 километра разстояние, колкото днес един англичанин е различен от един китаец. Днес, народите, след хилядолетия смесени бракове, миграции, емиграции, самолети, влакове и други средства за бързо придвижване, си приличат повече, отколкото етносите преди хиляди години, при които изолацията е задължително далеч по-голяма - една река, една планина, или две различни религии,и разликите започват да се трупа. Археогенетиците ползват тези разлики и се опитват да проследят миграциите и етногенезиса на народите. При това, изключително успешно.

Бронзова и Желязна Епоха, Траки

Късен Неолит

Уважаеми приятели, това изследване се извършва на база добрата воля, усилията и доброволния труд на участниците в него. То няма държавно финансиране нито от българска, нито от американска страна. Няма и собствен бюджет, което го забавя съществено. Извършва се изцяло на добра воля, като финансовите разноски по осъществяването му се покриват от физическите участници в него, като Университетът в Харвард извършва генетичното секвенсиране на образците като доброволна дейност в името на човешкото познание и осигурява секвенсирането на образците само и единствено като жест към българската наука.

Вашата подкрепа би била изключително полезна за успешното му завършване или най-малкото ще го ускори съществено. Подкрепете ни сега!

ДАРЕНИЕ В PAY PAL


Заедно, ние правим това изследване възможно.

Дарете в PayPal - директно с карта или ваш акаунт. (не е нужна регистрация)

Направете дарението