Mon-Sat: 8.00-10.30, Sun: 8.00-4.00

Бронзова и желязна епоха, траки

Образци от Бронзова и Желязна Епоха, България.

Резултатите от културата Езеро, от Югоизточна България, която е от ранната Бронзова епоха и която изглежда, че свързва хората от тази култура с бъдещите хети и троянци. Нещо от тези древни групи от Бронзовата епоха по един или друг начин е оцеляло до днес у нас, съвременните българи.

Образци 69 и 70 са от предполагаемо тракийските погребения от района на Казанлък са от епохата на появата на траките на Балканския полуостров. Те показват близка връзка на тракийските групи от района на Казанлък с индоевропейските групи от понтийската степ.

Подкрепете ни, за да продължим изследването на тракийското ДНК и да изясним връзката на траките, троянците и хетите със съвременните българи!